Đăng ký hội viên       0917.486.599          hdntgialai@gmail.com
Cơ cấu tổ chức Hội

CHỦ TỊCH
 
                                                                                     
Anh Phan Thanh Thiên
TGĐ Công ty Phát triển khoa học
Quốc tế Trường Sinh

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH
 

Anh Đỗ Xuân Tuấn
GĐ Công tyTNHH Hợp Phát Gia Lai
 

Chị Võ Thị Tuyết Hà
TGĐ Công ty CP
Song Long Khánh Hòa
 

Anh Nguyễn Văn Hóa
GĐ Công ty TNHH
Tư vấn thiết kế Thiên Ý
 

Anh Trần Văn Trong
GĐ Công Ty
TNHH MTV Thùy Dương
 
 
Anh Nguyễn Huỳnh Phú Lâm
TGĐ Công ty CP cà phê Classic
   
                            Chị Lê Thị Thu Hằng
                Công ty TNHH MTV Như Ngọc Gia Lai
   
                    Anh Nguyễn An
                GĐ Công ty TNHH 30.4
   
       Anh Nguyễn Trọng Giàu 
Giám đốc Công ty TNHH MTV Giàu Nguyễn
Anh Nguyễn Trọng Giàu
Giám đốc
Công ty TNHH Giàu Nguyễn
                                            
                                                                   
  ỦY VIÊN ỦY BAN HỘI
 
Chị Lê Thị Thu Huyền
CTHĐTV Công ty Phát triển Khoa Học 
Quốc Tế Trường Sinh
 
Anh Phạm Ngọc Quang
Trưởng VP
Luật sự Quang Phạm
 
Anh Lê Tuấn Thành
Giám đốc
Công Ty TNHH Thanh Phong
 
Chị Phạm Thị Xuân Hồng
GĐ Công ty TNHH MTV Quỳnh Nhi
Chị Giang Thị Hoài Phương
GĐ Ngân hàng TMCP Bản Việt Gia Lai

 
Chị Nguyễn Thị Thúy Nga
GĐ Trung tâm Ngoại ngữ Speak Up

 
Anh Nguyễn Đức Trọng
GĐ Maritime Bank Gia Lai

 
Anh Nguyễn Ngọc Bảo
GĐ Công ty TNHH  MTV
Truyền Thông - Sự Kiện
Gia Lai
 
Chị Nguyễn Thị Thanh Bảo
GĐ Công ty TNHH MTV Bảo Thanh

 
Chị Lê Thị Tâm
GĐ Công ty TNHH Vương Tâm
 
Anh Lê Văn Bảo Long
GĐ Công Ty TNHH
Phúc Khang Điền
 
Anh Phạm Phú Thảo
GĐ Công ty TNHH
Phú Tám Gia Lai
Trong hình ảnh có thể có: Huy Lộc, đang cười, đang ngồi và trong nhà
Anh Đoàn Huy Lộc
GĐ Công TNHH MTV
Đức Lộc Gia Lai
 
Anh Văn Đức Long
GĐ Công Ty Bảo hiểm
Bảo Minh
 
Anh Tạ Ngọc Thinh
Giám đốc 
Trung tâm ngoại ngữ
Việt Anh
 
Anh Lâm Quốc Triều
GĐ Nhà Hàng Lâm Phúc
Anh Lâm Quốc Triều
GĐ Nhà Hàng Lâm Phúc
Anh Lâm Quốc Triều
GĐ Nhà Hàng Lâm Phúc
Anh Lâm Quốc Triều
GĐ Nhà Hàng Lâm Phúc
Anh Lâm Quốc Triều
GĐ Nhà Hàng Lâm Phúc
Anh Lâm Quốc Triều
GĐ Nhà Hàng Lâm Phúc
Anh Lâm Quốc Triều
GĐ Nhà Hàng Lâm Phúc
Anh Lâm Quốc Triều
GĐ Nhà Hàng Lâm Phúc
Anh Lâm Quốc Triều
GĐ Nhà Hàng Lâm Phúc
Anh Lâm Quốc Triều
GĐ Nhà Hàng Lâm Phúc
Anh Lâm Quốc Triều
GĐ Nhà Hàng Lâm Phúc

 
Thư viện hình ảnh
Video