Đăng ký hội viên       0917.486.599          hdntgialai@gmail.com
Video
GIẢI TENNIS DOANH NHÂN TRẺ GIA LAI VÀ DOANH NHÂN SÀI GÒN
Sáng ngày 09/07/2020
Hội DNT Gia Lai và CLB Doanh nhân Sài Gòn đã tổ chức thành công GIẢI TENNIS DOANH NHÂN GIA LAI & DOANH NHÂN SÀI GÒN.
- Với mục tiêu giao lưu, tìm kiếm cơ hội xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư giữa các doanh nghiệp trong Hội DNT Gia Lai và CLB Doanh nhân Sài Gòn.
- Tăng cường giao lưu kết nối kinh doanh, rèn luyện sức khỏe, mở rộng quan hệ giữa các Doanh nghiệp Gia Lai và Doanh nghiệp Sài Gòn.
_VP HỘI DNT GIA LAI_
Thư viện hình ảnh
Video