Đăng ký hội viên       0917.486.599          hdntgialai@gmail.com
Video
ĐẠI HỘI HỘI DOANH NHÂN TRẺ TỈNH GIA LAI NHIỆM KỲ 2019-2022
Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2022 diễn ra vào sáng 23/11 và đã thành công tốt đẹp, hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đại hội đặt ra
Thư viện hình ảnh
Video