Đăng ký hội viên       0917.486.599          hdntgialai@gmail.com
Doanh nhân - doanh nghiệp
EVN không được đầu tư bất động sản, tài chính
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 10/2017 về Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn điện lực VN (EVN). Nghị định nêu rõ, EVN không được huy động vốn để đầu tư vào các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư, bất động sản, tài chính.
 
 Ảnh minh họa - nguồn Internet.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.


EVN được quyền sử dụng vốn của EVN để đầu tư ra ngoài EVN thuộc các ngành nghề kinh doanh được quy định trong điều lệ tổ chức hoạt động của EVN. Việc đầu tư vốn ra ngoài EVN phải tuân thủ các quy định của pháp luật và đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, tăng thu nhập và không làm thay đổi mục tiêu hoạt động của EVN. Nghị định cũng không cho phép EVN nhận đầu tư, góp vốn từ các công ty con của EVN (doanh nghiệp cấp 2), từ các công ty con của doanh nghiệp cấp 2.

Theo nghị định này, EVN được quyền huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để đáp ứng nhu cầu vốn của EVN và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn huy động, hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi vay cho chủ nợ mà EVN đã cam kết. Việc huy động vốn của EVN phải đảm bảo hệ số nợ phải trả (bao gồm cả các khoản bảo lãnh vay vốn đối với công ty con của EVN) trên vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của EVN tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn không vượt quá 3 lần.
Theo Thanhnien
Thư viện hình ảnh
Video